Добре дошли

АЛФА-МАРИНЕ ООД е модерно предприятие, основано през 2012 г.  със седалище в Горна Малина, на 30 км от София.

Фирма АЛФА-МАРИНЕ ООД е разположена на площ от 90 000 m².

Производствените мощности са подслонени в топлоизолирани халета с 10 000 m² площ. Разполагаме и с 2 000 m² закрит и 3 000 m² открити складове, както и с 2 000 m² спомагателни и административни сгради.

АЛФА-МАРИНЕ ООД се захранва от два независими електропровода по 20 kV.

Внедрената и функционираща Система за Управление на Качеството в АЛФА-МАРИНЕ ООД, наличния машинен парк, пълен контрол по целия цикъл на производство и високата квалификация на персонала гарантират европейско и световно ниво на качество на произвежданите изделия.

Дейност

Основен предмет на дейност на АЛФА-МАРИНЕ ООД е изработването на заваръчни конструкции с механична обработка с приложение в корабоплаването, за животоспасяващи лодки и салове за всички видове морски плавателни съдове, както и за офшорни отрасли (платформи за добив на газ и петрол, генератори за вятърна енергия), метални конструкции на ножични и телескопични повдигателни платформи, падащи бордове на камиони, метални палета за транспортиране на газови бутилки, както и строителни принадлежности.

Собствеността на АЛФА-МАРИНЕ ООД е 100% немско участие.

АЛФА-МАРИНЕ ООД е член на:

Германо-Българската индустриално-търговска камара

Асоциацията на българските износители

Партньори

Нашите партньори и основни клиенти са:

Global Davit GmbH
Germany

M.D.O. (Maritime Design Office) B.V
The Netherlands