ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА АЛФА-МАРИНЕ ООД – ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

В АЛФА-МАРИНЕ ООД се упражняват разнообразни металообработващи дейности, като:

– Разкрояване на метали с газокислородно рязане с ЦПУ, лазерно и плазмено рязане и гилотинно рязане

– Огъване с абкант и с четиривалова машина

– Различни видове механична обработка на обработващи центрове, координатно разстъргващи машини, борверзи, универсални стругове, фрезови машини, шлифовъчни машини и други

– Заваряване в защитна газова среда, ръчно и с роботи за заваряване

– Дробеструене в автоматична дробометна камера

– Боядисване и нанасяне на покрития, метализация

– Монтажни работи и регулировки

В АЛФА-МАРИНЕ ООД се извършват следните видове контрол:

– ултразвуков контрол на листов материал и контрол на всички закупени материали,

– ултразвуков, магнитно-прахов и пенетрантен контрол на заваръчните шевове по време на производството,

– контрол на качество на покритията и
пълен контрол на качество на готовата продукция.

Нашите партньори за извършване на безразрушителен контрол на качеството са:

Мултитест Варна

Контролтест София

ОБОРУДВАНЕ