Референции

Референции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от нашите клиенти и партньори

  • Global Davit GmbH;
  • Fr. Fassmer  GmbH & Co. KG;
  • NORD Marine Services Limited;
  • Marine Equipment INC;
  • Partners Engeneering.

Референции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от Global Davit GmbHРеференции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от Global Davit GmbH

Референции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от Fr. Fassmer GmbH & Co. KGРеференции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от Fr. Fassmer GmbH & Co. KG

Референции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от NORD Marine Services LimitedРеференции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от NORD Marine Services Limited

Референции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от Marine Equipment INCРеференции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от Marine Equipment INC

Partners EngeneeringРеференции за АЛФА-МАРИНЕ ООД от Partners Engeneering.