Авторски права

Специалните символи, заглавия, лога, използвани на тези страници са  собственост на АЛФА-МАРИНЕ ООД, т.е. защитени с лиценз, независимо дали са маркирани или не. На този сайт може да намерите други специални символи или марки, принадлежащи на нашите търговски партньори. Те са обект на подобни правни разпоредби, както и на правото на собственост на съответните притежатели. Злоупотребата с тези символи е забранена.

Изключване от отговорност

Интернет страницата е стартирана с голямо внимание. Точността на съдържащата се информация е потвърдена. Въпреки това, ние не можем да гарантираме, че съдържанието е напълно лишено от грешки и е напълно точно. Съответно, всяка отговорност за нанесени щети, произлизащи пряко или непряко от използването на този сайт, се изключва.

АЛФА-МАРИНЕ ООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на сайта на АЛФА-МАРИНЕ ООД.

Хипервръзки

Информацията, документите и услугите съдържащи се в сайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от АЛФА-МАРИНЕ ООД и АЛФА-МАРИНЕ ООД и по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност. АЛФА-МАРИНЕ ООД не носи никаква отговорност за информацията в тези сайтове.

Промени в сайта на АЛФА-МАРИНЕ ООД

АЛФА-МАРИНЕ ООД си запазва правото да промени, премести, заличи сайта си по всяко време без предизвестие и по-специално да промени настоящото съдържание, изцяло или частично, и да добави ново такова.

Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за анализ, предоставена от Google Inc („Гугъл”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да бъде анализирано използването на сайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката” за използването на този сайт (включително и вашия IP адрес) се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.  Google ще използва тази информация за оценка на използването на нашия сайт. Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър. Като използвате този сайт вие се съгласявате с обработката на Ваши данни от Google по начина, описан по-горе и за тази цел.
Повече информация за технологията, използвана от Google може да бъде намерена в www.google.com/analytics/.